Archive for the 'Algoritmy' Category

Řídká pole

Oct 08 2015 Published by under Algoritmy

Spare Array (česky řídké pole) je jednorozměrná datová struktura, která slouží k uložení pole dat. Analogickou vícerozměrnou datovou strukturou je řídká mřížka. Podstatou této struktury je, že v poli je uloženo velké množství prvků jedné stejné hodnoty. Typicky je v poli uloženo velké množství hodnot 0 nebo null. Proto budu nadále dělit prvky v poli na nulové a nenulové.

Continue Reading »

No responses yet