Refactoring

Mar 13 2016

Někdy vám developeři účtují nebo reportují práci na refaktoringu nebo práci na technickém dluhu. O čem to mluví? Co to je refaktoring? Tohle je vysvětlení refaktoringu pro netechnické lidi.

Použiji analogii s úklidem skříně. Protože refaktoring je vlastně takový úklid. Postupem času do skříně přidáváte věci a občas něco odeberete. To je váš vývoj.

Pokaždé, když do skříně něco přidáte nebo odeberete, uspořádáte bezprostřední okolí. To je refaktoring. Ideálně tohle uděláte po každém úkolu. I když, občas každý spěchá, že.

Bez ohledu na to co děláte, za čas zjistíte, že věci ve vaší skříni nejsou uloženy úplně ideálně. Je těžší a těžší něco najít a místo ve skříni není využito optimálně. Je čas s tím něco udělat. Vyndáte věci ze skříně, uspořádáte je, přendáte do jiné krabice a nakonec je zase všechny nandáte zpět do skříně. Nepřidáváte nové věci, pouze optimnlizujete. Tomuhle se také někdy říká refaktoring a někdy také práce na technickém dluhu. Během tohoto procesu vývojáři nepřidávají nové funkce, pouze se snaží, aby byl kód čitelnější, snáze udržovatelný a efektivnější.

Zatím žádná reakce

Vítám tvoje reakce